Waarom Frit-o-Box?


Iedereen is verantwoordelijk voor zijn/haar eigen restproducten.
We recycleren nog steeds te weinig gebruikte huishoudelijke frituurolie en frituurvet.
Uit onderzoek is gebleken dat nog steeds > 50% van de huishoudelijk gebruikte frituuroliën en -vetten niet ingezameld worden en tot op heden nog steeds verdwijnen in de riool of in de tuin met verstopte riolen en grondvervuiling tot gevolg.

Momenteel kan men huishoudelijk gebruikte frituuroliën en -vetten enkel via containerparken inzamelen.
De Frit-O-box wil een alternatief bieden aan de consument om zijn huishoudelijk gebruikte frituurolie en -vet in een makkelijk toegankelijk inzamelpunt te deponeren. Waardoor ook het aantal inzamelpunten aanzienlijk verhoogt. U kan de Frit-O-box dan ook terugvinden bij uw lokale supermarkt.

Doel van het Frit-O-box concept


  • Een duurzame en ecologische oplossing bieden voor de ophaling en recyclage   van huishoudelijk gebruikte frituurolie en frituurvet.
  • Sensibilisering van de bevolking voor respect voor de natuur en het milieu.
  • Het aanreiken van meerdere en makkelijk toegankelijke inzamelpunten. 

WAT GEBEURT ER MET UW GEBRUIKT VET?


Na ophaling in uw lokale supermarkt gaat de gebruikte frituurolie en -vet naar onze verwerkingsinstallaties waar we automatisch de vreemde materialen verwijderen (verpakking) en nadien de olie filteren en decanteren. De gebruikte frituurolie en -vet krijgt op deze manier een tweede leven als grondstof voor de biodiesel industrie alsook als grondstof voor de productie van groene stroom.
Dankzij het nuttig recycleren,

  • Kunnen we gebruikte frituurolie verwerken tot nuttige grondstof (biodiesel, groene stroom)
  • Produceren we minder CO² uitstoot
  • Hoeven er geen extra gewassen worden gebruikt als grondstof voor biodiesel (palm, koolzaad)